Hvornår starter vi med madaffald hos dig?

I fase 1 har vi kørt omkring 18.000 nye skraldespande ud til parcelhusejerne. Det skete i februar til april 2020.

I fase to skal alle større udlejningsejensomme og boligforeninger med i ordningen. Derfor går vi i dialog med hver enkelt udlejer og boligforening. Her aftaler vi, hvorden den enkelte boligblok vil blive indrullet i ordningen. Vi forventer at alle lejere er med på ordningen i løbet af 2020.

Når vi har lavet aftalen med den enkelte lejer, vil vi opfordre til, at aftalen bliver meldt ud til lejerne.

Umiddelbart i forbindelse med, at blokken skal frasortere madaffald, vil vi stille en køkkenspand, grønne poser og informationsmateriale ud.