Det bliver ikke blandet igen

Hos boligforeninger kommer der en ekstra skraldespand til madaffald. Den bliver selvfølgelig tømt af en skraldebil, der kun indsamlet madaffald. Restaffald og madaffald bliver ikke blandet igen, efter du har sorteret det.

Når skraldebilen er fyldt op, kører den til AFLD og læsser affaldet af. Restaffaldet bliver læsset af ét sted og madaffald et andet. Det bliver aldrig blandet!

 

Det hele bliver brugt

Restaffaldet bliver kørt til forbrændingsanlægget, hvor det ender sine dage som fjernvarme i radiatoren hos vores kunder.

Madaffaldet får poserne sorteret fra og bliver sendt til et biogasanlæg. Restproduktet herfra bliver kørt på landbrugsjord som erstatning for kunstgødning.

Læs mere om, hvorfor det er vigtigt at genbruge madaffald her