Madaffald ender som gas og gødning

Madaffald vil blive samlet ind i en seperat skraldespand, som står sammen med boligblokkens øvrige skraldespande. 

 

 

Skraldebil læsser af i Tarm

Skraldebil med madaffald kører til AFLDs anlæg lige inden Tarm. Herfra overtager de affaldet, som det også er tilfældet med alle andre genbrugsfraktioner, vi indsamler. AFLD er et stort fælles affaldsselskab, hvis eneste opgave er at sikre den bedste og mest miljørigtige bortskaffelse af affald.

Madaffaldet bliver skilt fra poserne med vandtryk gennem en si. Den tilbageværende grød af vand og madaffald kommer på tankbil og bliver kørt til et biogasanlæg.

Biogas i stedet for olie og benzin

På biogasanlægget laver de biogassen og sender det på gasledningen eller sælger det til nogle, som bruger det i stedet for fx olie eller benzin. Derfor er biogas med til at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer til gavn for miljøet.

Restproduktet bliver kørt på landbrugsjord som erstatning for kunstgødning. Dermed genbruges den fosfor, der er i madaffaldet – og vi sparer naturen for at udvinde nyt fosfor til kunstgødning.

Biogas og restproduktet afsættes af AFLD efter udbud og følger derfor markedet.