Så meget indsamler vi

Vi forventer at hver familie med hus i Varde Kommune smider lige så meget affald ud som alle andre. Miljøministeriet undersøgte sammensætningen af dagrenovation i Danmark i 2017 og kom frem til, at hver dansk familie i hus i gennemsnit smider omkring 7,85 kg affald ud om ugen. Heraf er ca. 3,8 kg. madaffald.

Nedenfor kan du se, hvad vi forventer at indsamle de kommende år. Tallene er inkl. affald fra lejligheder og de virksomheder, hvor vi tømmer skraldespanden. Dertil kommer der så de mængder, som andre indsamler for virksomheder.

 

Madaffald i varde kommune

Med den nye todelte skraldespand forventer vi at indsamle 2800 tons madaffald om året. Det svarer til cirka 30 % af husholdningsaffaldet fra helårshuse. På længere sigt skal vi derfor indsamle endnu mere madaffald, fx fra sommerhusområder.