Todelt spand og todelt skraldebil

Din nye todelte skraldespand har samme skillevæg, som du kender fra genbrugsspanden. I fremtiden tømmes begge spande af todelte skraldebiler. Skraldebilerne har også en skillevæg præcis der, hvor skillevæggen i spanden rammer. Alt til højre i skraldespanden kommer i det ene kammer, og alt til venstre kommer i det andet kammer. Det bliver ikke blandet i skraldebilen!

Når skraldebilen er fyldt op, kører den til AFLD og læsser affaldet af. Restaffaldet bliver læsset af ét sted og madaffald et andet. Det bliver aldrig blandet!

 

Det hele bliver brugt

Restaffaldet bliver kørt til forbrændingsanlægget, hvor det ender sine dage som fjernvarme i radiatoren hos vores kunder.

Madaffaldet får poserne sorteret fra og bliver sendt til et biogasanlæg. Restproduktet herfra bliver kørt på landbrugsjord som erstatning for kunstgødning.

Læs mere om, hvorfor det er vigtigt at genbruge madaffald her