Madaffald indeholder energi og råstoffer

Flere og flere kommuner sorterer madaffald fra, så det kan komme i biogasanlæg. Mange storkøkkener, supermarkeder og restauranter gør det samme. Inden længe skal alle i EU gøre det – og det gælder også alle private husstande i Varde Kommune.

Læs mere om vores fælles EU-mål her

Hvorfor genanvende mad?

Vi skal forsøge at undgå at misbruge naturens råstoffer og i stedet bruge råstofferne flest mulige gange. Det kræver, at vi bliver bedre til at genbruge vores affald, så det kan blive til nye batterier, fladskærme og byggematerialer.

I madaffald findes der et vigtigt råstof: fosfor. Dette råstof findes i meget begrænset omfang naturligt, men bliver flittigt brugt i industrien i en lang række produkter, fx sprøjtemidler, blødgøringsmidler samt i glas- og stålproduktion. Fødevareindustrien bruger også fosfor som næringskilde.

 

Naturen er 15-20 mio. år om at danne fosfor. Det udvindes i fosfatminer, og allerede om 25 år løber amerikanerne iflg. svenske og australske forskere fra University of Technology i Sydney og universitetet i Linköping tør, mens Kina og Marokko har fosfor i op til 100 år endnu. 90 pct. af den udvundne fosfor bruges i fødevareproduktionen, resten til produktion af bl.a. vaskemidler [1].

Der bruges også fosfat i fx kunstgødning. Ved at sprede restproduktet fra biogas-udvinding på landbrugsjord i stedet for kunstgødning, genbruges den fosfat, der naturligt er i vores mad.

Nedenfor kan du se en lille film om udvinding af fosfat i USA.
(Vi har ikke lavet et dybdeborende kildetjek).

[1] https://ing.dk/artikel/verden-lober-snart-tor-fosfor-derfor-skal-vi-laere-genbruge-det-107133

 

 

Madaffald og Varde kommune

I gennemsnit smider hver dansk familie i hus omkring 7,85 kg affald ud om ugen. Heraf er ca. 3,8 kg. madaffald. Det er madaffald, som bliver blandet med restaffald og brændt på forbrændingsanlægget. I stedet kunne det give fosfor og biogas.

Læs mere om, hvor meget vi forventer at indsamle her