Vi skal genbruge mere

Vi har fået skabt et samfund, hvor vi forbruger mere og mere. Produkter får kortere levetid, kan typisk ikke repareres, og der kommer flere og flere ting på markedet. Udviklingen skal vendes, så vi i langt højere grad bruger jordens sparsomme resurser flest mulige gange. Danmark kan ikke redde hele verden, for det er større end os - men vi kan gøre en forskel.

Fælles EU-regler

EU har udarbejdet fælles regler i medlemslandene, så vi sammen kan gøre en forskel; genbruge og genanvende mere, presse producenter og sikre grundlaget for innovation og udvikling.

Det er derfor EU-direktiver, der danner grundlaget for indsamling af madaffald i Varde Kommune. 

Vores dagrenovation ender i affaldsforbrændingen, hvor det bliver til varme i radiatoren og el. Miljømæssigt er løsningen dog uholdbar, fordi vi brænder de naturlige råstoffer op.

Hvert år indsamler vi cirka 9.500 tons husholdningsaffald i Varde Kommune. Det svarer til 410 kg. per husstand om året. Med den gamle skraldespand bliver alt indholdet kørt direkte til forbrændingen i Esbjerg. Det er 0 % genbrug. Vi skal derfor have genanvendt meget mere for at nå kravene nedenfor.

Graf med EU-genanvendelsesmål

55 % genanvendelse i 2023

Danmark og Varde Kommune skal leve op til EUs krav. Der er sat delmål i 2023, 2030 og 2035. For at nå det første delmål med at 55 % af affaldet i Varde Kommune skal indsamles til genanvendelse inden 2023, er vi nødt til at indsamle madaffald.

100 % genbrug

Madaffaldet tæller med som genbrug. Det bliver kørt til et biogasanlæg, hvor der udvindes biogas. Det efterfølgende restprodukt indeholder fx fosfor. Det bliver kørt på landbrugsjord som direkte erstatning for kunstgødning. Dermed sparer vi udvinding af nyt fosfor til produktion af kunstgødning. Med udvinding af biogas og fosfor kan vi sige, at 100 % af madaffaldet bliver genanvendt.