Spørgsmål og svar

Når man står overfor en ny måde at sortere sit affald på, kan der opstå spørgsmål undervejs. Vi har samlet nogle spørgsmål og svar nedenfor. 

Har du et spørgsmål, som ikke bliver besvaret, eller ønsker du noget uddybet, så kontakt os.

 

FAQ - Ny skraldespand

Du er som borger forpligtet til at benytte, hvad er er angivet i den nye affaldsordning. Det indebærer, at alle helårsboliger skal modtage en ny skraldespand til mad- og restaffald og sortere på den måde, som er besluttet i de kommunale affaldsregulativer.

Hvis du har særlige forhold, eller du ønsker at klage, skal du kontakte Varde Kommune.

Vores mindste todelte skraldespand er en 240 liter. Skraldespanden kan ikke blive mindre, fordi der så ikke kan komme et skillerum i, der passer til den todelte skraldebil. Ligeledes kan mindre skraldespandstyper giver anledning til udfordringer med fastklemt affald.

Det kan være en nærliggende tanke at dele sin skraldespand med naboen, men affaldsregulativet slår fast, at alle helårshuse og fritidshuse skal have en individuel affaldsløsning til dagrenovation. Du kan derfor ikke ”opsige” din skraldespand og bruge naboens.

Nej, skillevæggen i både skraldespanden og genbrugsspanden er sat, så den passer med skraldebilens opdeling. Hvis du rykker den, risikerer vi, at affaldet blandes sammen i skraldebilens kamre. Derfor må du ikke rykke på skillevæggen.

Fordelingen mellem de to rum er 60/40. Det svarer til ca. 144 liter i det store rum og ca. 96 liter i det lille rum.

Hvis du mener, du har for lidt plads i din skraldespand, har du nogle muligheder:

 • Du kan sortere bedre.
  Ofte viser det sig, at ved at stramme lidt op på sorteringen, kan mere flyttes over i genbrugsspanden eller på genbrugspladsen. Hvis du havde en 240 liters skraldespand før, og havde plads til dit affald, så har du har præcis den samme plads – du har bare delt dit affald.
   
 • Du kan bestille en større skraldespand
  Kan du reelt ikke have dit affald i skraldespanden, kan du bestille enten en større skraldespand eller end skraldespand mere. Du kommer dog til at betale mere, ogskraldespandene på 400 og 660 liter er også todelte.
   
 • Køb en Skarnbasse
  Er det midlertidigt, du har en større mængde affald, som fx efter en fest eller lign. kan du købe en Skarnbasse til at sætte på en ekstra sæk. Det kan du gøre igennem vores selvbetjeningsløsning MitAffald.
   
 • Brug en miljøstation
  Du har mulighed for at komme af med restaffald på alle vores 27 miljøstationer. Du kan finde en oversigt på vores hjemmeside.

Bemærk at ekstra mad- og restaffald ikke kan afleveres på genbrugspladsen.

Du betaler ikke særskilt for din nye skraldespand, og både genbrugsspanden og skraldespanden tilhører DIN Forsyning Affald A/S.

Prisen på din nye affaldsordning afhænger af, hvor stor din skraldespand er. Vælger du standardløsningen med en 240 liters todelt skraldespand med 14 dagstømning, vil din samlede udgift til affald være 1.277,50 inkl. moms.  

Du betaler først for den nye ordning, når du har fået din nye skraldespand.

Du kan se alle priserne på vores hjemmeside. 

Vi skal genbruge endnu mere - så du skal sortere endnu mere. Du har derfor fået en ny todelt skraldespand til madaffald og restaffald. Madaffaldet skal frasorteres, fordi det kan genbruges og blive til blandt andet biogas og naturlig gødning til landbrugsjord.

Du før tømt dine spande som hidtil:

• Todelt skraldespand: Hver 14. dag
• Todelt genbrugsspand: Hver 4. uge

Du kan se din tømmekalender her. Husk du også kan tilmelde dig vores sms-ordning og få besked inden skraldemanden tømmer hos dig.

En skraldespand kan godt komme til at lugte, og derfor bør den rengøres efter behov. Du skal selv sørge for at rengøre din skraldespand og genbrugsspand. For ikke at opkræve ekstra betaling, tilhører både genbrugsspanden og skraldespanden DIN Forsyning Affald A/S, men vi vil gerne, du passer på den, som var det din egen.

For at minimere lugten i skraldespanden, er det en god ide at sørge for, at dine poser til mad- og restaffald altid er tætte og lukket med knude. Ligeledes anbefaler vi, at du ikke stiller din skraldespand i direkte sol hele dagen. Al affald i genbrugsbeholderen skal derimod afleveres løst og rent, så der burde ikke være lugtgener.

Der er tre typer skraldespande. Den mest almindelige bliver en 240 liter, som har samme størrelse som genbrugsspanden.

Du kan se størrelserne på denne side.

Har du tidligere haft en mindre skraldespand, vil du opleve at den nye todelte skraldespand kræver lidt mere plads. For nogle er det vigtigt, at skraldespandene står pænt. Vores krav til placering går dog ikke på udseende, men på at sikre skraldemændene et godt arbejdsmiljø.

Du kan se kravene til placering af skraldespanden her.

Som sidste udvej kan du altid vælge at stille skraldespanden ud til vejen kl. 6 på tømmedagen.

Sammen med din nye todelte skraldespand til mad- og restaffald har du fået en lille køkkenspand. Den er til sortering af madaffald. Du har også fået poser, der passer til køkkenspanden. Det er en god ide at skifte pose i din køkkenspand ca. hver 2.-3. dag.

Husk at binde knude på posen, før du lægger den i skraldespandens lille rum. Så undgår du at tiltrække fluer m.m.
 

Sammen med din køkkenspand har du fået 200 poser til madaffald. Du vil få udleveret 200 poser hvert år. Vi anbefaler, at du bruger de udleverede poser til køkkenspanden.

Hvis du bruger mere end de udleverede poser og kommer til at mangle, kan du købe nye poser magen til de udleverede poser via vores selvbetjeningsportal MitAffald. Du kan også bruge andre plastposer, som du selv køber i dagligvarebutikker eller lign. Du skal bare huske at kunne binde en knude på, inden du kommer posen i det lille rum i skraldespanden.

Poserne bliver sorteret fra maskinelt og sendt til forbrænding.

Ja, du skal bruge poser. Alt mad- og restaffald skal afleveres i poser og helst med knude på. Dette er af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø og for at minimere risikoen for lugtgener og skadedyr.

Til madaffald får du udleveret poser af os. Poserne bliver sorteret fra maskinelt og sendt til forbrænding.

Poserne til restaffald skal du som hidtil selv købe.

I genbrugsbeholderen skal affaldet afleveres i løst - dvs. ikke i pose. Det er for at vi efterfølgende kan sortere affaldet ud i separate materialer.

Erfaringer fra andre kommuner har vist, at uddeling af poser og en køkkenspand øger mængderne af madaffald. Kunderne finder det lettere at sortere og kommer hurtigere ind i vanen.

Desuden medvirker poser med knude til, at lugtgener minimeres og risikoen for mider mindskes.

Vi har undersøgt markedet for miljørigtige alternativer til plastikposer, men det er småt med muligheder. Andre kommuner har testet papirsposer med lille succes og aftagerens anlæg kan ikke klare bioposer. Vores plastposer bliver dog med så høj grad af genbrugsplast som muligt.

I fremtiden vil vi rigtig gerne finde nogle poser, der ikke er lavet af plastik/olie, men stadig har samme egenskaber, men på nuværende tidspunkt er det ikke muligt. Vi kan håbe, at der med EU's planer om, at alle medlemslandene skal indsamle madaffald, også vil komme et større incitament for at udvikle billige, vandtætte éngangsposer til madaffald.

Alle plastposer vil blive sorteret fra maskinelt. Vores aftager har forsøgt at sende de frasorterede poser til genanvendelse med begrænset succes. Det er svært at finde nogle stabile aftagere, så indtil vi finder nogle aftagere, vil poserne desværre blive sendt til forbrænding.

De poser, der bliver delt ud i år, er lavet er 80 % genbrugsplast.

Høje temperaturer fremskynder forrådnelsesprocessen af affaldet. Det er præcis det miljø fluer foretrækker at lægge deres æg i. Æggene bliver til larver på et døgn og efter ti dage bliver de til spyfluer. Laverne kaldes maddiker og de er, ligesom fluerne, ikke farlige.

Det har stor betydning, at du husker at lukke dine poser tæt. Har du noget, du ved kan komme til at lugte i sommervarmen, kan du evt. dobbeltemballere det med en ekstra pose omkring, så der ikke kommer rester og 'snask' ud i skraldespanden. Er du alligevel uheldig at få rester ud i skraldespanden, så kan du vaske med en almindelig haveslange.

I løbet af februar, marts og april erstatter vi din gamle skraldespand med den nye todelte skraldespand. Det sker samtidig, så du altid har en skraldespand stående. Den gamle skraldespand tager vi med og sørger for, den bliver genanvendt.

Nej, der sker ingen ændringer med hverken din genbrugspand eller de affaldstyper, der må komme deri.

Den vil blive tømt som hidtil, dvs. hver 4. uge.

Du kan se din tømmekalender via MitAffald

FAQ - Ny ordning

Det er politikerne i Varde Byråd, som har vedtaget den nye affaldsordning. Det er gjort med baggrund i et ønske om, at også Varde Kommune bidrager til vores fælles ansvar for at passe på miljøet.

Beslutningen udspringer af folketingets beslutning om, at Danmark skal være foregangsland for affaldssortering – og som minimum leve op til EU's regler om, at mindst 65 % af husholdningernes affald (papir, glas, pap, metal, plast, træ og dagrenovation) skal indsamles til genbrug inden 2035.

Nationalt er der fastsat målsætninger for genanvendelse. Helt præcist lyder målet på mindst 55 % genbrug af husholdningernes affald (papir, glas, pap, metal, plast, træ og dagrenovation) i 2025.

Dermed kommer kommunen til at leve op til de nationale krav for genanvendelse. Det er nødvendigt for at kunne leve op til de efterfølgende EU-krav.  I 2035 skal mere end 65 % af vores husholdningers affald genanvendes. Desuden skal madaffald indsamles fra 2023 ifølge EU's nye affaldsdirektiver.

Vi skal forsøge at undgå misbruge naturens råstoffer og i stedet bruge råstofferne flest mulige gange. Det kræver, at vi bliver bedre til at genbruge vores affald, så det kan blive til nye batterier, fladskærme og byggematerialer.

I madaffald findes der et vigtigt råstof: fosfor. Dette råstof findes i meget begrænset omfang naturligt, men bliver flittigt brugt i industrien i en lang række produkter, fx sprøjtemidler, blødgøringsmidler samt i glas- og stålproduktion. Fødevareindustrien bruger også fosfor som nærrigskilde.

Du kan ikke blive fritaget for at benytte den kommunale indsamlingsordning – herunder at modtage den nye beholder og sortere på den måde, som er besluttet i de kommunale affaldsregulativer.

Hvis du har særlige forhold, eller du ønsker at klage, skal du kontakte Varde Kommune.

Hvis du ikke sorterer dit affald, må skraldemanden ikke tømme din skraldespand. Han vil derfor lade den stå med en besked om, at du ikke har sorteret korrekt.

Hvis sorteringen ikke udbedres, opretter vi en sag på din adresse og meddeler kommunen om situationen. I sidste ende vil du kunne få en regning for hver tømning, svarende til taksten for en ekstra tømning og sortering.

Vil du gerne have en sms fra skraldespanden dagen inden han tømmer enten skraldespand eller genbrugsspand hos dig, så kan du tilmelde dig vores sms- eller e-mailservice via LINK

Indsamling af madaffald udelukker ikke kompostering i hjemmet. Vores ordning kan tage imod mere, end der normalt kan komposteres.

Du kan derfor fortsat smide fx æggeskaller, kaffegrums og kartoffelskræller til kompost. Så kommer du resterne af sovsen, kyllingeskroget og den brændte havregrød til madaffald.

Der er meget, som kan komme i vores ordning, som ikke egner sig til hjemmekompostering. Så laver vi biogas og naturgødning af vores, og du laver muld af dit. Så kan vi vist også sige, at det madaffald er rigtig fint genanvendt.

Det kan være en nærliggende tanke at dele sin skraldespand med naboen, men affaldsregulativet slår fast, at alle helårshuse og fritidshuse skal have en individuel affaldsløsning til dagrenovation. Du kan derfor ikke ”opsige” din skraldespand og bruge naboens.

Varde Kommune er forpligtet til at stille en affaldsløsning til rådighed for borgerne, mens borgerne er forpligtet til at benytte ordningen. Reglerne er fastsat i Varde Kommune regulativ for husholdningsaffald.

Sammen med den nye ordning for madaffald stopper den frivillige ordning med beskyttelsesposer. Dette skyldes, at vores behandlingsanlæg ikke kan behandle og frasortere madaffaldet, når det både er emballeret i grønne poser og store beskyttelsesposer. Hertil kommer, at beskyttelsesposer i todelte skraldespande kan give anledning til udfordringer i forbindelse med tømning.

FAQ - boligforening

Bor du i lejlighed har du formentlig en fælles affaldsløsning med dine naboer. Det kan være fælles skraldespande i gården eller en nedgravet løsning sammen med andre blokke.

Vi starter med at rulle indsamling af madaffald ud til alle helårshuse i kommunen. Herefter starter vi op med at snakke med de forskellige boligselskaber og andelsboligforeninger for at finde den bedste løsning for den enkelte. Det vil ske i løbet af 2019.

Indtil boligselskaber og vi er blevet enige om en løsning, fortsætter du bare med at bruge de eksisterende skraldespande, som du plejer.

FAQ - virksomheder

Ja, det vil være en rigtig god ide at starte med indsamling af madaffald på din virksomhed. Den indsats tæller nemlig også med, når vi skal genbruge mere.

Desværre kan du ikke være med i den kommunale affaldsordning, da den kun opfatter ikke-genanvendeligt affald – og madaffald er netop genanvendeligt.

Ønsker du som virksomheder at sortere madaffald fra, skal du kontakte et privat affaldshåndteringsselskab. Der gælder her samme regler, som med dit papir, pap, metal, glas og plast. Bruger du vores genbrugspladser som virksomhed, skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan komme af med madaffald på genbrugspladsen.

FAQ - sommerhuse

Skraldespandene ved sommerhuse vil i denne omgang ikke blive udskiftet i sommerhusområder. 

Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer for sommerhusområder. På sigt må det dog forventes, at sommerhuse også skal frasortere madaffald, men tidshorisonten for dette er ikke fastlagt.  

Vi tager dialogen først, for herigennem at finde den/de bedste løsninger for sommerhusområder.


Læs mere om, hvordan madaffald bliver genanvendt her

 

Få hjælp til sortering

Du kan få hjælp til sortering på mange måder. Vælg den, der passer dig bedst:

 Spørg på DIN Forsynings facebookside

 Spørg affaldsnørden på facebook

 Skriv til os på kundecenter@dinforsyning.dk

 Giv os et kald på 74 74 74 74